Skip to main content

elearning.gr

Τιμή: Από 1.200€

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης elearning, η οποία προσφέρει ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση και βασίζεται στην χρήση των Moodle και Big Blue Button.

Σε ενδιαφέρει η εφαρμογή elearning.gr;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΗ

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αλλά και επιβεβλημένη ειδικά στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας που διανύουμε, όπου στην καθημερινότητά μας επικρατεί η κοινωνική αποστασιοποίηση και η απομακρυσμένη επικοινωνία.

Η εταιρία μας BEE GROUP AE, έχοντας εικοσιπενταετή εμπειρία με σημαντικά έργα στον χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης αλλά και της Τεχνολογίας, της Συμβουλευτικής και της Επικοινωνίας, έχει αναπτύξει την πλατφόρμα elearning.gr και συνεργάζεται  με ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών και συμβούλων, που ειδικεύονται στην οργάνωση ατομικών και ομαδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε φορείς εκπαίδευσης, να παρέχουν ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης από απόσταση.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του elearning.gr περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης, που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης και παρακολούθησης εξατομικευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Το elearning.gr λειτουργεί με τη μορφή του Λογισμικού ως Υπηρεσία, Software As A Service SaaS, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό ο φορέας εκπαίδευσης, το δικαίωμα χρήσης του. Λειτουργεί δε χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ειδικών υποδομών ή εξοπλισμού, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση εύκολα και από παντού.

1.1. Ανάπτυξη του e-Learning.gr

Το elearning.gr λειτουργεί σε δική του αποκλειστική διεύθυνση της μορφής https:// onoma.elearning.gr   (όπου onoma είναι το όνομα του φορέα σας), προσαρμοσμένο κατάλληλα με το λογότυπό σας και την εταιρική σας ταυτότητα, δημιουργώντας ένα δυνατό και εύκολα αναγνωρίσιμο όνομα.

Η διαχείριση του elearning.gr είναι απλή στη χρήση και σας παρέχεται η σχετική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία λογαριασμών χρηστών από τους διαχειριστές.
 • Προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού.
 • Κατάταξη των χρηστών στα μαθήματα και τάξεις.
 • Εξαγωγή αναφορών (reports), οι οποίες θα αποτυπώνουν την εκπαιδευτική πορεία του εκπαιδευόμενου.

Η πλατφόρμα elearning.gr βασίζεται στην χρήση της πλατφόρμας του Moodle παρέχοντας ευκολία και ασφάλεια στη διαχείρισή της. Η αρχική εγκατάσταση και προσαρμογή του Moodle γίνεται  από στελέχη της εταιρείας μας και η πλατφόρμα δίνεται έτοιμη προς χρήση στο φορέα σας.

Επιπλέον, το elearning.gr δίνει τη δυνατότητα παροχής τόσο ασύγχρονης, μέσω του Moodle, όσο και σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, μέσω της διασύνδεσης του Moodle με την πλατφόρμα Big Blue Button.

Ασύγχρονη Πλατφόρμα

Για την ανάπτυξη της ασύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης elearning.gr, βασιζόμαστε στην πλατφόρμα του Moodle, το οποίο:

 • Εμπιστεύονται περισσότεροι από 80 εκατομμύρια χρήστες.
 • Έχουν σχεδιαστεί για αυτό πάνω από 7,5 εκατομμύρια on-line μαθήματα.
 • Είναι μεταφρασμένο σε 130 γλώσσες και έχει εξελληνισθεί σε ποσοστό 100%.
 • Χρησιμοποιείται σε 236 χώρες.
 • Είναι στα Top 100 Tools for Learning: #1 Course Management System.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα πλατφόρμας:

 • Cloud τεχνολογίες. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση και δεν απαιτεί επενδύσεις σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και υποδομές.
 • Ευκολία. Η πλατφόρμα χαρακτηρίζεται από ευκολία στη διαχείριση και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Ασφάλεια. Διαθέτει υψηλό βαθμό ελέγχου σε επίπεδο διαχείρισης, είναι ασφαλής και αξιόπιστη.

Λειτουργίες:

 • Πολλαπλοί ρόλοι χρηστών. Πολλαπλοί ρόλοι χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης.
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Εύκολη, απλή και γρήγορη δημιουργία και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού.
 • Μεγάλη ποικιλία τύπων ασκήσεων. Μοντέλα ασκήσεων που καλύπτουν κάθε ανάγκη εκπαίδευσης και αξιολόγησης.
 • Στατιστικά και αναφορές. Αναλυτικές πληροφορίες χρήσης και αποτελεσμάτων.
 • Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Αυτοματοποιημένη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το σύστημα.
 • Πλατφόρμα επικοινωνίας. Ενσωματωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας με ημερολόγιο, προσωπικά μηνύματα, chat κλπ.

Πλεονεκτήματα

 • Η Ασύγχρονη Εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν υποχρέωση να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική περίοδο. Μπορούν έτσι να επιλέγουν το δικό τους προσωπικό εκπαιδευτικό χρόνο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτόν.
 • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα τους όσες φορές θέλουν και να δουν τα βίντεο ή να διαβάσουν τις σημειώσεις κάθε ενότητας όσες φορές επιθυμούν. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα είναι στην πλατφόρμα eLearning.gr και περιμένουν να τα παρακολουθήσουν όποτε και όσες φορές θελήσουν.
 • Τα μαθήματα είναι άμεσα διαθέσιμα και οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να περιμένουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για να ξεκινήσουν. Αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πιο συχνής μελέτης μειώνει τον χρόνο της παρακολούθησης του ηλεκτρονικού μαθήματος κατά 25%-60% σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο παρακολούθησης.
 • Ο χρόνος της μελέτης του μαθήματος μειώνεται καθώς ο εκπαιδευόμενος δεν είναι υποχρεωμένος:
  • Να ακολουθεί τον ρυθμό κάποιας ομάδας, ο οποίος μπορεί να είναι πιο αργός από τον δικό του ρυθμό,
  • Να χάνει χρόνο μεταβαίνοντας σε συγκεκριμένο χώρο διδασκαλίας.
  • Ο εκπαιδευόμενος επίσης μπορεί να επιλέξει να μελετήσει μόνο συγκεκριμένα τμήματα του μαθήματος που τον ενδιαφέρουν παραβλέποντας κάποια άλλα.
 • Εισάγει νέους τρόπους μελέτης και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
 • Μειώνει το κόστος και είναι πιο οικονομικό από τον παραδοσιακό τρόπο εκμάθησης διότι, αφού το μάθημα δημιουργηθεί και ανέβει στην e-Learning.gr  μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές χωρίς επιπλέον κόστος.

Σύγχρονη Πλατφόρμα

Η σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, υλοποιείται μέσω της διασύνδεσης του Moodle με την πλατφόρμα Big Blue Button.

Η σύγχρονη τηλεκατάρτιση, απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Το πλεονέκτημά της είναι ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, γίνεται σε «πραγματικό χρόνο» και κατά τη διάρκειά της μπορούν να ανταλλάσσουν εκτός από απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό.

Οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο ο καθένας και χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας Big Blue Button να βρίσκονται όλοι σε μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας από όπου γίνεται το μάθημα.

Τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τηλεκατάρτισης θα είναι:

 • Διοργάνωση εξ αποστάσεως webinars, σεμιναρίων και παρουσιάσεων.
 • Τηλεδιάσκεψη από τους προσωπικούς υπολογιστές, τα tablet και τα κινητά των συμμετεχόντων από όπου και αν βρίσκονται.
 • Παρακολούθηση του περιβάλλοντος εργασίας που έχει διαμορφώσει κατάλληλα ο εκπαιδευτής.
 • Διαμοιρασμός περιεχομένου, κειμένων, παρουσιάσεων και αρχείων.
 • Χρήση ασπροπίνακα για σχολιασμό πάνω σε παρουσιάσεις (whiteboard)
 • Διαμοιρασμός και προβολή επιφάνειας εργασίας (desktop sharing).
 • Παρακολούθηση των συζητήσεων που θα γίνονται μέσα στην εικονική τάξη.
 • Ολοκληρωμένος αμφίδρομος ήχος μεταξύ των συμμετεχόντων που βρίσκονται μέσα στην εικονική αίθουσα και συνομιλία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή.
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές γνώσης που θα ήταν ανέφικτες κάτω από άλλες συνθήκες.
 • Καταγραφή της διαδικασίας και αποθήκευση αυτόματα μέσα στο μάθημα στο Moodle για μελλοντική προβολή. Τα μαθήματα που καταγράφονται αποθηκεύονται για να μπορούν να ανακτηθούν και να μοιραστούν άμεσα.
 • Δημιουργία real-time δημοσκοπήσεων με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ίδιων ερωτήσεων και σε άλλα μαθήματα

1.2. Εκπαιδευτικό υλικό

Το Εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας elearning.gr έχει τη μορφή «θεματικών ενοτήτων», ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο.  Κάθε Θεματική Ενότητα έχει την παρακάτω δομή:

 • Εισαγωγή. Πληροφορίες για την Θεματική Ενότητα, και οδηγίες για τη μελέτη.
 • Ενότητες του Εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι σε διάφορες μορφές, ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθησή του, μιας και δεν θα απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις χειρισμού H/Y όπως για παράδειγμα:
  • Αρχεία PDF
  • Βίντεο
  • Εξωτερικοί σύνδεσμοι
  • Wiki
  • Ιστοσελίδες
 • Αξιολόγηση. Μετά την παρακολούθηση όλου του εκπαιδευτικού υλικού υπάρχουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης τις οποίες θα πρέπει να απαντήσει ο εκπαιδευόμενος και να κατεβάσει το πιστοποιητικό του, εάν επιτύχει ικανοποιητική επίδοση.
 • Βεβαίωση. Σε περιπτώσεις που δίνεται κάποιας μορφής βεβαίωση για την επιτυχή παρακολούθηση, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σε μορφή PDF.

Για την εμπλουτισμό του elearning.gr με εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης περιεχομένου, μέσω των παρακάτω επιλογών:

 • Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της εταιρείας μας, το οποίο περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων. Η χρήση του υλικού γίνεται με τη μορφή της συνδρομής, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε με χαμηλό κόστος που συμφωνείται κατά περίπτωση. Το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται από στελέχη της εταιρίας μας και είναι διαθέσιμο για όσο χρόνο διαρκεί η συνδρομή χρήσης του.
 • Χρησιμοποίηση δικού σας εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχετε αναπτύξει εσείς και το οποίο μπορείτε αυτόνομα να το διαχειρίζεστε.
 • Τέλος, μπορούμε να αναπτύξουμε για λογαριασμό σας νέο εκπαιδευτικό υλικό, με την ανάλογη χρέωση, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ elearning.gr

Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη από τη χρήση του elearning.gr στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, διότι με τον οργανωμένο τρόπο λειτουργίας του και τους αυτοματισμούς του, προσφέρει:

 • Αξιοπιστία του εκπαιδευτικού φορέα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει και να πραγματοποιήσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα απομακρυσμένα με επιτυχία.
 • Ευελιξία στη δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού, με τη δυνατότητα χρήσης των υπαρχόντων αλλά και προσθήκη νέων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
 • Μεγάλη ποικιλία τύπων ασκήσεων με μοντέλα ασκήσεων που καλύπτουν κάθε ανάγκη εκπαίδευσης και αξιολόγησης.
 • Online έκδοση Πιστοποιητικών, με αυτοματοποιημένη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το σύστημα
 • Αξιοποίηση των εξαγόμενων στατιστικών στοιχείων και αναφορών προς όφελος της διαδικασίας εκπαίδευσης και της καλύτερης δυνατής παροχής υπηρεσίας προς τον εκπαιδευόμενο.
 • Τήρηση αρχείων και ιστορικότητας.
 • Ενσωματωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας με ημερολόγιο, προσωπικά μηνύματα, chat κλπ, για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το elearning.gr  λειτουργεί με τη δημιουργία τεσσάρων ειδών χρήστη, όπου ο καθένας διαθέτει εξειδικευμένα δικαιώματα πρόσβασης. Πιο συγκεκριμένα:

Διαχειριστής πλατφόρμας, ο οποίος μπορεί:

 • Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται εκπαιδευτικά προγράμματα-έργα, εκπαιδευόμενους.
 • Να εισάγει Εκπαιδευτικό υλικό
 • Να αντιστοιχίζει εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικό υλικό με προγράμματα-έργα.
 • Να δημιουργεί και να διαχειρίζεται λογαριασμούς διαχειριστών προγραμμάτων

Διαχειριστής προγραμμάτων με τα εξής δικαιώματα:

 • Να δημιουργεί λογαριασμούς εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για την πλατφόρμα
 • Να δημιουργεί τμήματα εκπαιδευόμενων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτής, ο οποίος έχει πρόσβαση μόνο στους εκπαιδευόμενους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία ανήκει. Ο Εκπαιδευτής μπορεί:

 • Να συμπληρώνει ερωτηματολόγια στο Εκπαιδευτικό υλικό για κάθε εκπαιδευόμενο.
 • Να παρακολουθεί τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων στα ερωτηματολόγια του Εκπαιδευτικού υλικού.
 • Να δημιουργεί εκπαιδευτικά προγράμματα όπου θα καταγράφεται το ιστορικό και η διάρκειά τους.

 Εκπαιδευόμενος, ο οποίος έχει πρόσβαση μόνο στους εκπαιδευτές και τα υπόλοιπα άτομα με τα οποία ανήκει στην ίδια ομάδα/πρόγραμμα εκπαίδευσης.

 • Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να απαντά τα ερωτηματολόγια του Εκπαιδευτικού υλικού στα προγράμματα που συμμετέχει.
 • Έχει τη δυνατότητα να κατεβάζει το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να αποκτήσετε την Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, e-learning, είτε με αγορά, είτε με ενοικίαση. Και στις δυο περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας θα παρέχεται συνεχής τεχνική υποστήριξη, καθώς και αναβάθμιση του συστήματος της πλατφόρμας. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες υποστήριξης θα περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο της καλής λειτουργίας και διαθεσιμότητας, έλεγχο χρόνου απόκρισης των διαφόρων μερών, έλεγχο των αρχείων καταγραφής της πλατφόρμας.
 • Αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων δυσλειτουργίας.
 • Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της πλατφόρμας για την αποφυγή και αντιμετώπιση κακόβουλων ενεργειών.
 • Εγκατάσταση αναβαθμίσεων και διορθωτικού λογισμικού (patches).

Αγορά

Αποκτήστε τη δική σας πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα καλύψει τις δικές σας επιχειρηματικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών elearning. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε δική σας αποκλειστική διεύθυνση, προσαρμοσμένη κατάλληλα με το λογότυπό σας και την εταιρική σας ταυτότητα δημιουργώντας ένα δυνατό και εύκολα αναγνωρίσιμο όνομα για την προώθησή της.

Ενοικίαση

Ενοικιάστε μια έτοιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης elearning, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε και αφήστε τη διαχείρισή της στα στελέχη της εταιρίας μας, τα οποία θα εκτελούν όλες τις εργασίες για λογαριασμό σας, όπως είναι η διαχείριση των χρηστών, των μαθημάτων, η εξαγωγή αναφορών, η επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Γνωρίστε το χώρο του E-learning εύκολα και οικονομικά!