Λύνουμε μεγάλα προβλήματα
Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα;

 
 

Λύνουμε μεγάλα προβλήματα
Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα;

 
 

Λύνουμε μεγάλα προβλήματα
Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα;

 
 

Expertise in Action


Λύνουμε μεγάλα προβλήματα
Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα;

 
 

Expertise in Action


Λύνουμε μεγάλα προβλήματα
Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα;

 
 

Expertise in Action


Λύνουμε μεγάλα προβλήματα
Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα;

Υπηρεσίες

Που προωθούν την επιχείρησή σου

bee.

TECHNOLOGY

Online Εφαρμογές

Ηλεκτρονικά Καταστήματα

Κατασκευή Ιστοσελίδων

Συστήματα e-Learning

Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Υπηρεσίες Internet

Υπηρεσίες Τεχνολογίας, που ταιριάζουν με τις ανάγκες σου και αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησής σου.

Λύσεις Τεχνολογίας

Η μοναδική μας διαφήμιση

Στηρίζουμε την επιχείρησή σου

Πες μας το πρόβλημά σου και εμείς αναπτύσσουμε το δικό σου πληροφοριακό σύστημα

Εύκολη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR

e-Compliance GDPR

Τήρηση πρωτοκόλλου Covid-19 για τα ξενοδοχεία

Health First App

Παρακολούθηση χρόνου του προσωπικού

Chronos

Παρακολούθηση λειτουργίας Κοινωνικών Δομών, δήμων ή ΜΚΟ

Εφαρμογή Εστία+

Εύκολη διαδικασία παρακολούθησης και οργάνωσης των προτύπων ISO

ISO tool

Παρακολούθηση λειτουργίας δομών διαμονής και υποστήριξης προσφύγων

Refugees Relationship Management Tool

Υποστήριξη μιας επιχείρησης/οργανισμού στη τήρηση του εσωτερικού της κανονισμού

Μ&Ο tool

Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης συνεδριών συμβουλευτικής

eMentor

bee.

CONSULTING

GDPR Συμμόρφωση - Υπηρεσίες DPO

Μελέτες και συμβουλευτική

Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Πολιτικής

Εύρεση πηγών χρηματοδότησης

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Υπηρεσίες συμβουλευτικής με έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη που προτείνουν τις ιδανικές λύσεις για κάθε πρόβλημα. 

bee.

COMMUNICATION

Εταιρική Ταυτότητα

Επικοινωνιακή Στρατηγική

Digital marketing

Εκδηλώσεις και e-συνέδρια

Οπτικοακουστικές παραγωγές

Υπηρεσίες για την προβολή και προώθηση της επιχείρησής σου, αξιοποιώντας όλα τα παραδοσιακά και σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας.

Δες τους Πελάτες μας

Αυτοί πίστεψαν σε εμάς

Note: Carousel will only load on frontend.

Επικοινώνησε μαζί μας

Οδήγησε την επιχείρησή σου στην Εξέλιξη

Με σύγχρονες ιδέες και με τη δύναμη της τεχνολογίας μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους στόχους σας.

Συνεργασίες

Οι Πιστοποιήσεις μας

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας αποτελεί το πρωταρχικό μας μέλημα