Skip to main content

Το ΟΡΑΜΑ της BEE GROUP A.E. είναι να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων εταιριών του κλάδου της όσον αφορά τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, διατηρώντας και βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της. Θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα, διότι γνωρίζουμε ότι η εμπιστευτικότητα τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μας, εφαρμόζει μία σειρά διαδικασιών οι οποίες στοχεύουν στο να διασφαλίσουν, τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και την αποδοτικότητα των εσωτερικών μηχανισμών οργάνωσης και διοίκησης της εταιρίας.

Ειδικότερα εφαρμόζει :

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής: Εκπόνηση Μελετών, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εμπορία και Εγκατάσταση Εφαρμογών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Διαχείριση και Φιλοξενία Ιστοσελίδων και Διακομιστών. Τεχνική υποστήριξη.
 • Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πεδίο εφαρμογής είναι: Παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, αμφίδρομη επικοινωνία.
 • Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001 : 2013, και Σύστημα Διαχείρισης της Ιδιωτικότητας και του Απορρήτου σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 27701:2019, με πεδίο εφαρμογής: Εκπόνηση μελετών, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εμπορία και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και φιλοξενία ιστοσελίδων και διακομιστών. Τεχνική υποστήριξη. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Το Σύστημα Διαχείρισης της Ιδιωτικότητας και του Απορρήτου σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 27701:2019, ικανοποιεί επίσης και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Ποιότητας, Διαχειριστικής Επάρκειας και Ασφάλειας Πληροφοριών

Για τη BEE GROUP A.E.

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ, σημαίνει αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υψηλό αίσθημα ικανοποίησης για τους πελάτες.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ, σημαίνει η αποτελεσματική προστασία των περιουσιακών στοιχείων της πληροφορίας.
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, σημαίνει η αποτελεσματική προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με σκοπό τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας τους.

Οι ΣΤΟΧΟΙ της BEE GROUP A.E. είναι:

 • Η συνεχής παρακολούθηση των προκαθορισμένων στόχων που τίθενται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΔΣ,
 • Η συμμόρφωση των υπηρεσιών και προϊόντων ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Η αναγνώριση και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας,
 • Η διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των στελεχών της,
 • Η διαρκής μέτρηση και αδιάλειπτη παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας, η ασφάλεια των πληροφοριών των προϊόντων και υπηρεσιών, το απόρρητο των πληροφοριών και η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και των στελεχών της,
 • Η εφαρμογή του ΕΔΣ σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO/IEC27001:2013, ISO/IEC27701:2019 και ΕΛΟΤ 1435:2009 και η δυναμική του εξέλιξη,
 • Η κινητοποίηση των στελεχών της και η δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας, που θα τροφοδοτείται από την επίτευξη των στόχων και την συνεχή βελτίωση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας στις εξής αρχές:

 • εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του ΕΔΣ,
 • άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών,
 • άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών μας και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων,
 • άριστη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό,
 • υψηλή ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων από τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε,
 • διαρκή προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που εντοπίζονται,
 • διασφάλιση της λήψης και εφαρμογής αποτελεσματικών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών και των εργαζόμενων,
 • συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΔΣ.

Όλα τα θέματα όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αναθέτονται στον Υπεύθυνο ΕΔΣ (ΥΕΔΣ) που είναι ορισμένος από τη Διοίκηση και έχει ευθύνη, αρμοδιότητα και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το ΕΔΣ της εταιρίας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO/IEC27001:2013, ISO/IEC27701:2019 και ΕΛΟΤ 1435:2009 και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Όλα τα στελέχη της BEE GROUP A.E. γνωρίζουν και εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας των Πληροφοριών.

Λάρισα 1-9-2020