Ιστορικό

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Στα είκοσι και πλέον χρόνια λειτουργίας της η Bee Group, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο και υπηρέτησε τη λεγόμενη «επανάσταση της Πληροφορικής» και την είσοδο του Internet στην Ελλάδα μέσα από μια σειρά σημαντικών έργων και συνεργασιών. Σήμερα συνεχίζει και καταφέρνει χάρη στην εμπειρία και την εφευρετικότητα, αλλά και τη σκληρή δουλειά των στελεχών της, να ανοίγει νέους ορίζοντες στην επιχειρηματική της δραστηριότητα.


Το 2018, η εταιρία μεταβαίνει στο νέο πρότυπο 9001:15 με πεδίο εφαρμογής: εκπόνηση μελετών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμός, ανάπτυξη, εμπορία και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων, σχεδιασμός, ανάπτυξη, διαχείριση και φιλοξενία ιστοσελίδων και διακομιστών και τεχνική υποστήριξη. Επίσης, η εταιρία συνεχίζει να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 με πεδίο εφαρμογής: εταιρία δημοσίων σχέσεων, εταιρία προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, αμφίδρομη επικοινωνία.

Το 2014 η Bee Group υλοποιεί μια μεγάλη επένδυση στο Data Center και στον εξοπλισμό παραγωγής, η οποία της επιτρέπει να προσφέρει υπηρεσίες virtualization και να αναπτύσσει νέα προϊόντα και εφαρμογές.

Από το 2011, η εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πεδίο εφαρμογής είναι: Παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ, αμφίδρομη επικοινωνία. Το Σύστημα της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.

Από το 2009 η εταιρία, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 στο πεδίο εφαρμογής: Εκπόνηση μελετών, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, Σχεδιασμός-ανάπτυξη-εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού, Φιλοξενία ιστοσελίδων. Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης & λειτουργίας πληροφοριακών-τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, Τεχνική υποστήριξη. Το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης DQS HELLAS.

Τον Ιανουάριο του 2004 αρχίζει ο ανασχεδιασμός και η αναδιοργάνωση της εταιρίας, η οποία οδηγεί στον σχηματισμό της Bee Group A.E. Τα αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρίας επεκτείνονται, αναδιοργανώνονται οι εσωτερικές διαδικασίες, το συμβουλευτικό τμήμα της εταιρίας ενισχύεται με νέα στελέχη και σχεδιάζεται μία σειρά δράσεων η οποία συνδυάζει την εμπειρία της εταιρίας στις δικτυακές τεχνολογίες και τα νέα μέσα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες επικοινωνίας. Ο ανασχηματισμός οδηγεί σε αύξηση της ευελιξίας αλλά και της αποτελεσματικότητας της εταιρίας, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται με την ανάληψη και υλοποίηση μιας σειράς μεγάλων και σύνθετων έργων με αποδέκτες τόσο επιχειρήσεις όσο και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το 2003 η Bee Communication υλοποιεί μεγάλη επένδυση σε τεχνολογία και τεχνογνωσία και αναπτύσσει πλήρως ένα πλήρως εξοπλισμένο Data Center, ικανό να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίας φιλοξενίας συστημάτων και εφαρμογών Internet.

Το 2001 η εταιρία αποκτά παρουσία στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και το 2002 επεκτείνεται στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα δημοσιότητας, επιχειρησιακού σχεδιασμού και τεχνολογίας, ιδρύοντας σχετικό τμήμα.

Το 1999, η εταιρία αποκτά απευθείας δορυφορική σύνδεση Internet με τις ΗΠΑ (Λάρισα - Washington D.C.) και επεκτείνεται στην ανάπτυξη Multimedia εφαρμογών σε CD-ROM υλοποιώντας μία σειρά σχετικών έργων.

Το φθινόπωρο του 1998 η εταιρία προχωρά στην πρωτοποριακή για την εποχή της δραστηριότητα, η οποία αφορούσε στην ανάπτυξη και εγκατάσταση δικτύων σταθμών πληροφόρησης (Infokiosks) στο Δήμο Λαρισαίων, μέσα από τα οποία οι δημότες είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως οδηγό αγοράς, πρώτες ανάγκες δρομολόγια.

Από το 1995 δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας και του Internet, με τη δημιουργία του πρώτου κόμβου Internet στην Κεντρική Ελλάδα. Σύντομα η εταιρία αναπτύχθηκε τόσο σε πελατολόγιο όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών και δικτύου, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της και στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και δικτυακών εφαρμογών πέρα από την παροχή πρόσβασης στο Internet, ως ανεξάρτητος Internet Service Provider (ISP) στο χώρο της Κεντρικής Ελλάδας.

Η Bee Group A.E. ιδρύθηκε στην Λάρισα το 1991 και ξεκίνησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως Bee Communication – Εφαρμογές Επικοινωνίας με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων προβολής.