Εφαρμογή Εστία+

Τιμή: Από 3.200€

Το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εστία+ απευθύνεται σε δήμους και μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρεμβαίνουν στα σημεία παρουσίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων καλύπτοντας πλήρως τις πρακτικές καθημερινές τους δραστηριότητες.

Σε ενδιαφέρει η Εφαρμογή Εστία+;

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΗ

To Πληροφοριακό Σύστημα Εστία+ εγγυάται ολιστική διοίκηση των κοινωνικών δομών που εποπτεύει ο εκάστοτε φορέας, διαφάνεια διαδικασιών και άριστη εξυπηρέτηση των δικαιούχων κοινωνικής μέριμνας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει:

 • Σε επίπεδο φορέα, αποτελεσματική διαχείριση υλικών και άυλων πόρων,  συντονισμένη οργάνωση και τεκμηριωμένη αναπληροφόρηση,
 • Σε επίπεδο δικαιούχου, πρότυπη και μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης, αξιόπιστα, εύχρηστα, γρήγορα και με άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες

Στόχος του Εστία+ είναι να αποτελέσει αναντικατάστατο εργαλείο στη υπηρεσία των φορέων ώστε να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τους δικαιούχους. Συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων θα αποτελέσει χρηστικό μέσο για τους υπαλλήλους των φορέων, το οποίο θα ωθήσει το έργο τους στο επόμενο επίπεδο.

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης

Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης απευθύνεται στο Δικαιούχο Συντονιστή Φορέα ο οποίος θα έχει και την εποπτεία ολόκληρης της πλατφόρμας. Μέσα από το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης ο συντονιστής φορέας έχει την δυνατότητα να παραμετροποιεί τις βασικές λειτουργίες του συστήματος:
Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν:

 • Τη διαχείριση δεδομένων των υπόλοιπων εφαρμογών σχετικά με τους ωφελούμενους (μηνιαία πιστωτικά όρια ωφελούμενων, τύποι παρεχόμενης συμβουλευτικής κλπ.)
 • Τη δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης χρηστών για τις υπόλοιπες εφαρμογές
 • Το σχεδιασμό της κάρτας των ωφελούμενων προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Δομές (π.χ. μέγεθος, χρώμα, λογότυπο, αναγραφόμενα στοιχεία κλπ.)
 • Την εισαγωγή στην πλατφόρμα τις βασικές πληροφορίες του προγράμματος, του φορέα και των δομών, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την εξαγωγή στατιστικών / αναφορών.
 • Την παρακολούθηση και εκτύπωση αναφορών σχετικά με τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού που απασχολείται στις Δομές

Ο διαχειριστής του Κεντρικού Συστήματος, έχει την δυνατότητα να εξάγει στατιστικά και αναφορές όλων των δομών της πλατφόρμας.
Η εξαγωγή μπορεί να γίνει είτε σε μορφή για άμεση αποστολή στο υπουργείο, είτε σε εκτυπώσιμη μορφή.

 • Tον αριθμό των ωφελουμένων που έχουν πρόσβαση σε κάθε Δομή
 • Δημιουργία σύνθετων αναζητήσεων από όλα τα στοιχεία των ωφελουμένων.
 • Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ανά ωφελούμενο
 • Τη συχνότητα παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους
 • Τα προϊόντα που εισήλθαν ή προσφέρθηκαν από κάθε δομή
 • Τον αριθμό και τις κατηγορίες των προμηθευτών

Χαρακτηριστικά Συστήματος

 • Καταγραφή και αποστολή αναφορών και στατιστικών στους φορείς σχετικά με την απόδοση του κάθε προγράμματος που εμπλέκεται ο Δήμος με συγκεκριμένη ηλεκτρονική μορφή (Υπουργεία, Περιφέρεια κλπ)
 • Αναλυτική παρουσίαση της συμβολής των πόρων (υπηρεσιών και προϊόντων) του κάθε προγράμματος.
 • Δημιουργία ατομικής κάρτας για κάθε ωφελούμενο, για την χρήση της σε όλες τις Κοινωνικές Δομές και τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου.
 • Δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εικόνας για τις παροχές του Δήμου σε κάθε ωφελούμενο, αλλά και για τις προσπάθειες επανένταξης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνει (ποιος, που πήγε, τι πήρε).
 •  Αναλυτική καταγραφή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έλαβε κάθε ωφελούμενος από τους Κοινωνικού Λειτουργούς,
  και της πορείας αυτών προς την βελτίωση της κατάστασής τους.
 •  Διαφάνεια στη εξυπηρέτηση, διασφάλιση προαπαιτούμενων από τα άτομα που είναι ωφελούμενοι των δομών
 • Καταμέτρηση της αποτελεσματικότητας των Δομών και των εργαζομένων τους.
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα για εύκολη πρόσβαση από παντού χωρίς εξειδικευμένα προγράμματα.
 • Δυνατότητα χρήσης barcode scanner σε όλες τις δομές, για την εύκολη και γρήγορη διαχείριση ωφελουμένων και προϊόντων.

Η πλατφόρμα λειτουργεί με εφαρμογές σε αρθρωτή μορφή, οι οποίες μπορούν να προσθαφαιρεθούν ανάλογα με τις Δομές που θα αναπτύξει κάθε Δήμος/ φορέας.

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης / Παραμετροποίηση Συστήματος

Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης απευθύνεται στο Δικαιούχο Συντονιστή Φορέα ο οποίος θα έχει και την εποπτεία ολόκληρης της πλατφόρμας. Μέσα από το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης ο συντονιστής φορέας έχει την δυνατότητα να παραμετροποιεί τις βασικές λειτουργίες του συστήματος.

Εφαρμογή Κέντρου Κοινότητας

Η εφαρμογή υποστηρίζει την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και μέσω αυτής γίνεται τόσο η καταγραφή των ωφελουμένων στο σύστημα, όσο και η έκδοση - εκτύπωση της προσωπικής κάρτας του ωφελούμενου.

Εφαρμογή Διανομής Βασικών Αγαθών

Η εφαρμογή υποστηρίζει το Τμήμα Διανομής Βασικών Αγαθών, της Δομής Σίτισης και Βασικών Αγαθών. Μέσω αυτής γίνεται τόσο η διαχείριση των προϊόντων που διακινούνται σε αυτό όσο και η καταγραφή των αγορών που πραγματοποιούνται από τους ωφελούμενους.

Εφαρμογή Σίτισης

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία το Τμήμα Διανομής Βασικών Αγαθών, της Δομής Σίτισης και Βασικών Αγαθών. Mέσω αυτής γίνεται τόσο η διαχείριση των προϊόντων και των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων όσο και η καταγραφή των ωφελουμένων που λαμβάνουν συσσίτιο καθημερινά.

Εφαρμογή Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου και μέσω αυτής γίνεται τόσο η διαχείριση των φαρμάκων που διακινούνται σε αυτό όσο και η καταγραφή των αγορών που πραγματοποιούνται από τους ωφελούμενους.

Εφαρμογή Ξενώνων Διανυκτέρευσης (Υπνωτήρια)

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Ξενώνων Διανυκτέρευσης και μέσω αυτής γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των εξετάσεων, των υπηρεσιών, των υλικών, των φαρμάκων, των γευμάτων και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους ωφελούμενους.

Εφαρμογή Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων και μέσω αυτής γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των εξετάσεων, των υλικών των γευμάτων και των λοιπών υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους ωφελούμενους.

Εφαρμογή Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας και μέσω αυτής γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των γευμάτων, των υλικών και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους ωφελούμενους.

Εφαρμογή Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Υποστηριζόμενων Διαμερισμάτων και μέσω αυτής γίνεται η διαχείριση των διαμερισμέτων αλλά και η καταγραφή των υπηρεσιών, των υλικών, των γευμάτων, των οικονομικών ενισχύσεων και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους ωφελούμενους.

Εφαρμογή Δομής Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και μέσω αυτής γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των δραστηριοτήτων απασχόλησης των γευμάτων και των υπηρεσιών στήριξης που προσφέρονται στους ωφελούμενους.

Εφαρμογή Δομής Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία και μέσω αυτής γίνεται η καταγραφή των επισκέψεων, των υπηρεσιών, των πράξεων θεραπείας, των δραστηριοτήτων απασχόλησης και των γευμάτων που προσφέρονται στους ωφελούμενους.

 • Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης είναι υποχρεωτικό.
 • Οι υπόλοιπες εφαρμογές μπορούν να αγοραστούν και μεμονωμένα.

Εφαρμογή Εστία+

Οι πελάτες που εμπιστεύτηκαν την εφαρμογή μας

Note: Carousel will only load on frontend.