Ιστοσελίδες

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία στην αξιοποίηση του Internet, ως μέσο επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, εκπαίδευσης, προώθησης, συναλλαγής και συνεργασίας.

Οι προσφερόμενες από την εταιρία λύσεις δίνουν πάντα απάντηση στις ανάγκες των πελατών με γνώμονα την απόδοση της επένδυσης για τον πελάτη.

Η Bee Group αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής και της λειτουργικότητας, την καλλιτεχνική επιμέλεια του διαδικτυακού τόπου, τη φιλοξενία του και την προώθησή του. Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για την κατασκευή ιστοσελίδων είναι:

  Ιστοσελίδες εταιριών και προϊόντων.
  Ιστοσελίδες φορέων και οργανισμών
  Ιστοσελίδες παρουσίασης έργων και προγραμμάτων.
  Ηλεκτρονικά καταστήματα προϊόντων ή υπηρεσιών
  Διαδικτυακές Πύλες - Portals