Διαδικτυακή Πύλη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το έργο αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης (portal) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΔΑΠΘ), καθώς και για τη λειτουργία και συντήρηση της.

Η Bee Group ήταν υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συνέχειας της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της πύλης, της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισής της, την απρόσκοπτη τροφοδότησή της µε επικαιροποιημένα στοιχεία, τη βελτιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας έναντι κακόβουλων επιθέσεων, την περιοδική συντήρηση της καθώς και την εφαρμογή της κατάλληλης εφεδρικής στρατηγικής.