Ενέργειες Προβολής Για Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκηση

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Ο Όμιλος BEE GROUP SA πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες για την παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθώς και την προβολή των υπηρεσιών της:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ιστοτόπου για την οργάνωση
  • Δημιουργία αναλυτικής και συνοπτικής ηλεκτρονικής παρουσίασης
  • Βάση δεδομένων και φόρμα επικοινωνίας.