Ολοκλήρωση Του Προγράμματος e-Services

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα της Βοήθειας Επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-Services. Για αυτό το πρόγραμμα οι εταιρείες Bee Group S.A. και LogOn S.A. ανέπτυξαν ένα σύστημα που ονομάζεται e-Zefksi.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, να βοηθήσουμε τους άνεργους ή τους εργαζόμενους στην αναζήτηση εργασίας, να βοηθήσουμε τους εργοδότες να βρουν τους κατάλληλους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα:

  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης με δυνατότητα ηλεκτρονικής έκφρασης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αυτές.
  • Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιηθούν με δυνατότητα ηλεκτρονικής έκφρασης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτά.
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής ερωτήσεων.
  • Υπηρεσίες παρακολούθησης και ενημέρωσης για την κατάσταση της εργασίας
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης - ειδοποίηση για ζήτηση εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εισάγεται στο σύστημα από υποψήφιο εργαζόμενο, ανακοίνωση συμβατή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αλλά και με τις απαιτήσεις του
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης - ειδοποίηση για προσφορά εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εισάγεται στο σύστημα από υποψήφιο εργοδότη, ανακοίνωση συμβατή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αλλά και με τις απαιτήσεις του
  • Υπηρεσίες ενημέρωσης με τη μορφή νέων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, όπως προκηρύξεις, νέα προγράμματα κατάρτισης κλπ.
  • Πώληση υπηρεσιών τηλεπαρακολούθησης ενός μεγάλου εύρους εκπαιδευτικού υλικού.