Διαδικτυακή Πύλη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το έργο αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση της Διαδικτυακής Πύλης (portal) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εταιρία μας ανέλαβε τη διασφάλιση της συνέχειας της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της υπάρχουσας πύλης, και προέβη στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της νέας, την αναδιοργάνωση του περιεχομένου της, την τροφοδότησή της µε επικαιροποιημένα στοιχεία.