Ιστοσελίδα Παιδοψυχιατρικού τμήματος Τζανείου Νοσοκομείου

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση της δράσης "Δράση προβολής-ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο λειτουργίας του παιδοψυχιατρικού τμήματος του Γ.Ν.Π. Τζάνειο".

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του υλοποιούμενου έργου "Συμπλήρωση/επέκταση λειτουργίας του παιδοψυχιατρικού τμήματος στο γενικό νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο". Συγκεκριμένα, η εταιρία μας πρόκειται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  • Δημιουργία και επικαιροποίηση του ιστότοπου (web site) του Παιδοψυχιατρικού τμήματος στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ν.Π. Τζάνειο
  • Δημιουργία και συντήρηση της βέλτιστης παρουσίας του Φορέα στα βασικότερα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
  • Δημιουργία banners και αγορά διαφημιστικού χρόνου σε δικτυακές πύλες.