Έκθεση ΤΗΛΕΠΟΛΙΣ - H Ιστορία των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group Α.Ε. σε συνεργασία με την ΜΥΛΟΣ Α.Ε. συνέστησαν την κοινοπραξία «Η ιστορία των Τηλεπικοινωνιών» με στόχο τη διοργάνωση έκθεσης ΤΗΛΕΠΟΛΙΣ η οποία θα παρουσίαζε την Ιστορία των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Η Bee Group είναι μία από τις εταιρείες οι οποίες ασχολήθηκαν από τους πρώτους με το Internet στην Ελλάδα, λειτουργώντας σαν ISP από το 1995 και βιώνοντας όλα τα βήματα εξέλιξης του νέου αυτού μέσου επικοινωνίας. Η συσσωρευμένη εμπειρία από την μία πλευρά και η δέσμευση της εταιρίας στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων οδήγησε στην συνεργασία με την ΜΥΛΟΣ Α.Ε. και στην συνέχεια στην δημιουργία της κοινοπραξίας με στόχο την διοργάνωση της έκθεσης «ΤΗΛΕΠΟΛΙΣ η Ιστορία των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα».

Η οργάνωση μίας έκθεσης μακράς διάρκειας, όπως η ΤΗΛΕΠΟΛΙΣ εμπεριείχε πολλές προκλήσεις οι οποίες ξεκινούσαν από τον σχεδιασμό και την οργάνωση και έφταναν έως την προώθηση και διασφάλιση της επισκεψιμότητας της έκθεσης.

Για την υλοποίηση της έκθεσης η Bee Group A.E. ανέλαβε τον σχεδιασμό των περιεχομένων και της δομής της έκθεσης, την διερεύνηση και εύρεση των εκθεμάτων, την ανάπτυξη οπτικοακουστικών παρουσιάσεων ιστορικών περιόδων από την αρχαιότητα έως σήμερα, την ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών για τα παιδιά που επισκεπτόταν την έκθεση, καθώς και την υποστήριξη της λειτουργίας της έκθεσης με εκπαιδευμένους ξεναγούς. Η ΜΥΛΟΣ Α.Ε. φιλοξένησε την έκθεση στις εγκαταστάσεις της και ανέλαβε σε συνεργασία με τη Bee Group τις δράσεις δημοσιότητας και εύρεσης χορηγιών.

Η έκθεση καταλάμβανε τους 4 ορόφους του Πύργου του Μύλου Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων οι τρεις όροφοι παρουσίαζαν αντίστοιχα τρεις ιστορικές περιόδους της εξέλιξης των τηλεπικοινωνιών και ο τέταρτος περιελάμβανε τους χώρους των χορηγών και των διαδραστικών παιχνιδιών. Η παρουσίαση της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών γινόταν ανά περιόδους (μία περίοδος σε κάθε όροφο) ξεκινώντας από την αρχαιότητα και φθάνοντας έως την σύγχρονη εποχή. Για κάθε περίοδο είχε αναπτυχθεί μία Multimedia οπτικοακουστική παρουσίαση, η οποία σε συνδυασμό με τα εκθέματα της περιόδου έδινε την πλήρη εικόνα της εξέλιξης των τηλεπικοινωνιών στην συγκεκριμένη περίοδο.

Η έκθεση ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, η συνολική της διάρκεια ήταν 10 μήνες και την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες και πολλά σχολεία. Αποτέλεσμα της έκθεσης και δείγμα της επιτυχίας της είναι η παραγωγή του DVD «ΤΗΛΕΠΟΛΙΣ η Ιστορία των Τηλεπικοινωνιών» το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού το οποίο αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της έκθεσης και το οποίο παρουσιάζει με παραστατικό τρόπο την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών από την αρχαιότητα έως σήμερα.