Διαπολιτισμικό αθλητικό πρόγραμμα "Παι-ζούμε μαζί"

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το έργο απευθυνόταν σε μαθητές, παιδιά μεταναστών, ηλικίας από 8 έως 18 χρονών των οποίων η διαμονή έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα και σε μαθητές (γηγενείς) ηλικίας 8 έως 18 ετών.

Το έργο υλοποιήθηκε στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και τα αθλητικά προγράμματα αφορούσαν στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στην ομαδική επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πονγκ).

Στόχοι του προγράμματος, ήταν, η επαφή και η ανταλλαγή εμπειριών νεαρών γηγενών μαθητών και υπηκόων τρίτων χωρών μέσω του αθλητισμού ως διεθνούς γλώσσας που βοηθά στη γεφύρωση διαφορών και ως μέσου για την ομαλή ένταξη των μεταναστών, την δημιουργία διαλόγου, την προώθηση της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας.

Επίσης άλλοι στόχοι του προγράμματος ήταν η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των μεταναστευτικών κοινοτήτων προάγοντας την πολύ-πολισμικότητα, αναδεικνύοντας τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών κοινοτήτων, η ευαισθητοποίηση των Δημοτών σε θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην καθημερινή τους ζωή, η άρση φαινόμενων ξενοφοβίας και ρατσισμού, διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης και ενίσχυση του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού η εταιρία ΒΕΕ GROUP A.E. είχε αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Εύρεση αθλητικών υποδομών.
 • Επιλογή και πρόσληψη προπονητών
 • Προσέλκυση και επιλογή παιδιών (γηγενών και μεταναστών)
 • Δημιουργία Αθλητικών Ομάδων.
 • Υλοποίηση Μίνι Τουρνουά ποδόσφαιρου, μπάσκετ και πινγκ πονγκ στη Θεσσαλονίκη
 • Λογοτύπηση προγράμματος.
 • Δελτία Τύπου. •Συνέντευξη Τύπου.
 • Ραδιοφωνικό Σποτ.
 • Website & fun page στο Facebook.
 • Προωθητικά Έντυπα προγράμματος.
 • Δημιουργία Αναμνηστικού Υλικού.
 • Βιντεοσκόπηση και Φωτογράφιση Μίνι Τουρνουά.