Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για Ευπαθείς Ομάδες στην Ανακύκλωση - Anakyklo-ZO

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Ο κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση τοπικών φορέων της περιφέρειας Θεσσαλίας και κάθε Περιφερειακής Μονάδας ξεχωριστά (Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα) προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους ανέργους από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Το έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών που αφορούν την κατάλληλη προετοιμασία 80 ανέργων για να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας και ειδικότερα:

 • Στον τομέα της συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης του χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου, προκειμένου να διατεθεί κατά τρόπο νόμιμο, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον για βιομηχανική χρήση, δηλαδή την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοαποικοδομητών
 • στον τομέα της συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί) προκειμένου να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Το έργο στοχεύει να συμβάλει στις διαδικασίες βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών της Θεσσαλίας, δημιουργώντας συνθήκες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών. Ένας επιπλέον στόχος είναι η ένταξη των ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας.

Η Bee Group ανέλαβε της εξής δράσεις:

 • Συντονισμό και διαχείριση 
 • Πληροφορίες - Ευαισθητοποίηση του κοινού.
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας www.anakyklozo.gr
 • Παραγωγή υλικού ορατότητας
 • Προετοιμασία και παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για την ενημέρωση και τη δημοσιότητα
 • Κεντρική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πράξης του εργαστηρίου - Ευαισθητοποίηση του κοινού
 • Ενημερωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο εκδηλώσεων με ομάδες δικαιούχων
 • Εκπομπή μηνυμάτων μέσω MME
 • Ενημερωτικές συναντήσεις με τις ομάδες δικαιούχων