Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας Σε Καινοτόμες Πρακτικές Με Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η BEE GROUP SA ανέλαβε την οργάνωση και το συντονισμό της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 21/11/2008 στο πλαίσιο ενημέρωσης για το πρόγραμμα «Κατάρτιση Επαγγελματιών Υγείας σε Καινοτόμες Πρακτικές και Μέθοδοι με Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων ". Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μας ανέλαβε τα εξής:

1. Παρήχε προσωπικό 2 ατόμων για τη γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης. Οι αρμοδιότητες της γραμματείας ήταν:

 • τη διανομή του κατάλληλου τυπωμένου και ψηφιακού υλικού
 • την υποδοχή και την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων συμμετοχής
 • συλλογή και καταγραφή των μορφών εκτίμησης / αξιολόγησης
 • οφέλη γενικών υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
 • πίστη τήρηση του προγράμματος της εκδήλωσης
 • Εγγύηση άμεσου οφέλους από τα υλικά μέσα και τις βασικές πληροφορίες (φωτοτυπίες προτάσεων, εποπτικό υλικό, πληροφορίες κ.λπ.) σε όλους τους συμμετέχοντες

2.  Παρήχε την τεχνογνωσία και τις τεχνικές υποδομές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Συγκεκριμένα:

 • παροχή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (προβολέας διαφανειών, τηλεόραση, βίντεο, φορητός υπολογιστής με οθόνη δεδομένων, δυνατότητα σάρωσης)
 • τεχνική υποστήριξη του τεχνικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

3. Παρήχε την φωτογραφική κάλυψη αλλά και την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης

4. Παρήχε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο χώρο του event

 • backdrop banner
 • banner τραπεζιού
 • Ένδυμα στο podium  
 • banner Εισόδου 
 • Επισημάνσεις στην είδοδο του κτηρίου (πληροφορίες, διευθύνσεις) 
 • Επισημάνσεις στο ΄χωρο της γρμματείας (οδηγίες, πληροφορίες)

5. Εκτύπωση και αναπαραγωγή όλων των μορφών ενημερωτικού υλικού που ήταν απαραίτητα για τη συνάντηση.

6. Η ηλεκτρονική και ταχυδρομική αποστολή της πρόσκλησης και το πρόγραμμα εκδήλωσης.