Διοργάνωση Και Διοικητική Υποστήριξη Συνεδρίων Για Την Ένωση Νοσηλευτών Στην Ελλάδα

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Bee Group S.A. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης «ΔΗΜΗΤΡΑ» ολοκλήρωσε με επιτυχία την οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη 40 συναντήσεων-επιχειρηματικών εργαστηρίων για την Νοσηλευτή Ένωση της Ελλάδας. Οι συναντήσεις-εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα είχαν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν και να προειδοποιήσουν τον τομέα των νοσοκόμων για την αναγκαιότητα χρήσης των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στην καθημερινή τους εργασία. Επιπλέον, η εταιρεία μας ήταν υπεύθυνη για την ανανέωση της ιστοσελίδας της Nurse Enosis of Greece με λεπτομερείς πληροφορίες για την εκτέλεση των συνεδριάσεων καθώς και για την ηλεκτρονική διαχείριση του έργου.

Συγκεκριμένα, η Bee Group S.A. ήταν υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

  • Η δημιουργία του αναγνωριστικού του προγράμματος.
  • Ο συντονισμός και η οργανωτική υποστήριξη 16 εργαστηρίων καθώς και όλων των συμμετεχόντων (εκπαιδευτές, νοσοκομειακοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι της Νοσηλευτικής Ελλάδας, γραμματείες, τεχνικοί).
  • Ο συντονισμός και η οργανωτική υποστήριξη του εργαστηρίου αναθεώρησης.
  • Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για την προώθηση του προγράμματος. http://enne.bee.gr/
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση του σχεδίου δημοσιότητας, επικοινωνίας και προώθησης 16 εργαστηρίων.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση του σχεδίου δημοσιότητας, επικοινωνίας και προώθησης του εργαστηρίου ανασκόπησης.
  • Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και απόδοση βραβείου σε κάθε ένα από τα 16 εργαστήρια.
  • Παροχή γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης για 16 εργαστήρια.
  • Παροχή γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης για το εργαστήριο αναθεώρησης.