Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Για Τη "Διεθνή Ημέρα Tων Μεταναστών"

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Οι φορείς συνεργασίας BEE GROUP και Δήμος Αθηναίων με τις συντονιστικές ΜΚΟ PRAKSIS του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνσης Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, ανέλαβαν την υλοποίηση της δράσης 1.14 / 10: Πολιτιστική εκδήλωση για την "Διεθνή Ημέρα Tων Μεταναστών" στο Βόλο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της δράσης 1.14 / 10: Πολιτιστικό γεγονός για την «Διεθνή Ημέρα Tων Μεταναστών» ήταν η διοργάνωση τριών (3) φεστιβάλ σε τρεις πόλεις της Ελλάδας, που χαρακτηρίζονται από έντονη παρουσία πολιτών τρίτων χωρών. Τα προαναφερθέντα φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2011, την Διεθνή Ημέρα Tων Μεταναστών. Στόχος του φεστιβάλ ήταν να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον τοπικό πληθυσμό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια της ζωής τους στη χώρα υποδοχής, αλλά και για να προωθήσει την αξία της πολυμορφίας και το γεγονός ότι ο «μετανάστης» δεν είναι απαραιτήτως κάποιος που μπορεί να μας βλάψει, αλλά κάποιος που μπορεί να έχει διαφορετικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά που μπορούν να εμπλουτίσουν πολιτιστικά σε κάθε πόλη.

Έχοντας ως μέσο επικοινωνίας το μήνυμα "Μαζί στο +: Συζητάμε, συνεργαζόμαστε, ζούμε μαζί", τα πολιτιστικά γεγονότα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος) συνέβαλαν και μαρτυρούν ένα ψηφιδωτό της παράδοσης και του πολιτισμού εμπνευσμένο από την κουλτούρα των διαφορετικών χωρών καταγωγής των μεταναστών