Πρωτοβουλία Για Την Ενίσχυση Της Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας "Syn - Epixeiro"

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το έργο "SYN - EPIXEIRO" - Δημιουργήστε τη δική σας επιχείρηση, περιλαμβάνει ένα πλέγμα επιδοτούμενων ενεργειών που περιλαμβάνουν την επιλογή, προετοιμασία, κατάρτιση, εκπαίδευση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη 80 ανέργων κατοίκων στον επαγγελματικό τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και του τουρισμού - πολιτισμού.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση ή η επανένταξη μέσω των ενεργειών ολοκληρωμένης υποστήριξης των δικαιούχων / ανέργων, είτε μέσω της διάθεσης τους στην αγορά ως εργαζόμενοι είτε μέσω της προετοιμασίας και της υποστήριξής τους για μια ανεξάρτητη επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Bee Group ανέλαβε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σύνταξη και παρακολούθηση ενημερωτικών και δημοσιευτικών δράσεων - Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας www.synepixeiro.gr
  • Συμβουλευτική για την επιχειρηματικότητα - Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων