Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Στόχος της δράσης ήταν η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στις δράσεις Τουριστικής Προβολής των ∆ήµων Ικαρίας και Φούρνων.

H BEE GROUP A.E. στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ανέλαβε ένα σύνολο δράσεων προώθησης και προβολής των νησιών και πιο συγκεκριμένα:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη website για τον Δήμο Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών
  • Διαφήμιση μέσω Youtube
  • Προώθηση των ιστοσελίδων της Ικαρίας και των Φούρνων που περιελάμβανε το παραχθέν οπτικοακουστικό υλικό σε μηχανές αναζήτησης
  • Προβολή σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης  των παραγομένων μηνυμάτων της δράσης
  • Σχεδιασμός και δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων και καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες
  • Διοργάνωση εκδήλωσης προβολής του νησιού της Ικαρίας στο Σύνταγμα της Αθήνας.
  • Διοργάνωση διαγωνισμού μέσω Facebook με την διαδικασία της κλήρωσης για δωρεάν διαμονή στην Ικαρία και στους Φούρνους αντίστοιχα
  • Στοχευμένη αποστολή newsletters σε αγορές στόχους
  • Διοργάνωση εκδήλωσης προβολής στο λιμάνι της Ικαρίας, στο λιμάνι των Φούρνων και στο Βαθύ της Σάμου
  • Διοργάνωση 2 ταξιδιών γνωριμίας (fam trips) για δεκαοχτώ (18) άτομα συνολικά, ένα τον Ιούνιο και ένα το Σεπτέμβριο σε συνεργασία με  τοπικούς τουριστικού επιχειρηματίες και επαγγελματίες.