Αναπαραγωγή επιτραπέζιων παιχνιδιών με τίτλο: «A game in Human Rights and Democracy in Swedish language» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «HR in Practice»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Στόχος του συγκεκριμένου έργου ήταν καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και της βίας που σχετίζεται με ζητήματα τιμής.  

H BEE GROUP A.E. στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ανέλαβε την αναπαραγωγή επιτραπέζιων παιχνιδιών τα οποία απαρτίζονταν από τα ακόλουθα: 

  • κουτί που περιελάβανε το εκάστοτε επιτραπέζιο παιχνίδι 
  • ταμπλό που ήταν μεταφρασμένο σε πέντε γλώσσες 
  • κάρτες επιτραπέζιου μεταφρασμένες σε πέντε γλώσσες
  • πιόνια και ζάρια