Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο του προγραμμάτος "Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου" ανέλαβε την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης των ασθενών μέσω της ανάπτυξης της Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου.

Ο στόχος του συγκεκριμένου συστήματος είναι:

 1. Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης των ασθενών μέσω της ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου.
 2. Δημιουργία βάσης δεδομένων η οποία στοχεύει στην καταγραφή του πληθυσμού ευθύνης και των χαρακτηριστικών του καθώς επίσης και στοιχείων σχετικά με την κατάστασης της υγείας τους με σκοπό την πιο αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη και διάγνωση σε περιοχές με δυσκολεία πρόσβασης.
 3. Δημιουργία συστήματος διασύνδεσης με σκοπό την ταχύτερη ενημέρωση των γιατρών σχετικά με νέες επιστημονικές τεχνικές στον χώρο της υγείας
 4. Δημιουργία διασυνοριακής ομάδας εργασίας με σκοπό την έρευνα και εύρεση πληροφοριών μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πρότυπο ηλεκτρονικής ιατρικής υπόθεσης, βασισμένη στο Διεθνές Πρότυπο ICPC2.
 5. Συνεργασία μια ομάδας ειδικών στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας πληροφοριών με σκοπό την χρήση των πληροφοριών αυτών στην κλινική πρακτική.
 6. Εκπαίδευση των γιατρών σε θέματα όπως:
  • Διεθνές Πρότυπο ICPC2
  • Χρήση της ηλεκτρονικής ιατρικής υπόθεσης
  • Βασικές αρχές βιοστατιστικής, ιατρικής τεχνολογίας πληροφοριών, μεθοδολογία έρευνας
 7. Πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής ιατρικής κάρτας σε επιλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις P.F.Y.
 8. Ανάλυση αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος 

Η BEE GROUP Α.Ε. για το συγκεκριμένο σύστημα ανέλαβε τα εξής:

 • Την οργάνωση και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων με στόχο την καταχώρηση 8000 επισκέψεων
 • Την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής φάσης
 • Τον προγραμματισμό με βάση την υπόθεση επέκτασης των υπηρεσιών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότια Βουλγαρία.