Υποστήριξη των Κοινωνικών Δομών της PRAKSIS

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη και πλήρη καταγραφή των υπηρεσιών που παρέχουν οι Κοινωνικές Δομές της PRAKSIS προς τους ωφελούμενους. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα χρησιμοποιείται σε Κοινωνικές Δομές της PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Καταγραφή πλήρους κοινωνικού και οικογενειακού ιστορικού των ωφελούμενων Καταγραφή των υπηρεσιών στήριξης που λαμβάνουν από τα Πολυϊατρεία της PRAKSIS. Η καταγραφή περιλαμβάνει:

o Καταγραφή επισκέψεων στο ιατρικό προσωπικό της PRAKSIS

o Καταγραφή παραπομπών σε νοσοκομεία

o Καταγραφή Κοινωνικού Ιστορικού

• Καταγραφή των υπηρεσιών στήριξης που λαμβάνουν από τα Ανοιχτά Κέντρα Αστέγων

• Καταγραφή του έργου των Γραφείων Εργασίας

• Καταγραφή στατιστικών στοιχείων Κινητών Μονάδων Υγείας

• Καταγραφή συνεδριών που πραγματοποιούνται σε όλες τις Κινητές Μονάδες