Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και υποψηφίους μετεγκατάστασης

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της διακίνησης, διαμονής και παροχής υπηρεσιών στήριξης στα σημεία διαχείρισης προσφύγων που διαχειρίζεται. Το Πληροφοριακό Σύστημα χρησιμοποιείται σε δομές ξενοδοχείων σε 15 σημεία και για την διαχείριση διαμερισμάτων σε 2 πόλεις.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Καταγραφή πλήρους εικόνας των ωφελούμενων κατά οικογένεια. (Προσωπικά στοιχεία, στοιχεία που απαιτούνται από το UNHCR, κοινωνικό ιστορικό).

o Καταγραφή των υπηρεσιών στήριξης προς τους πρόσφυγες

o Συνεδρίες

Ραντεβού σε υπηρεσίες

Επισκέψεις σε νοσοκομεία

Επείγουσες ανάγκες (emergency calls)

  • Καταγραφή των διαμερισμάτων διαμονής

Kαταγραφή πληροφοριών διαμερισμάτων

Καταγραφή ζημιών και εξέλιξή τους μέχρι της επίλυση τους

Καταγραφή λογαριασμών/εξόδων που πραγματοποιούνται για κάθε διαμέρισμα

  • Μεταφορά προσφύγων από ένα σημείο διαμονής σε νέο με το πλήρες ιστορικό της οικογένειας
  • Καταγραφή των ατόμων που εμπλέκονται στο έργο με αναλυτική προβολή του έργου τους (Κοινωνικοί επιστήμονες, φροντιστές, διερμηνείς, βοηθητικό προσωπικό).