Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της παραλαβής, παράδοσης και διανομής αγαθών στους ωφελούμενους του έργου. 

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Εισαγωγή των αιτήσεων ωφελουμένων. Καταγραφή της πλήρους εικόνας των ωφελουμένων. Σύνδεση σε οικογένειες βάση των κατατεθειμένων αιτήσεων.
 • Πλήρης εικόνα της αποθήκης της του Επικεφαλής Εταίρου της Σύμπραξης (Περιφερειακή Ενότητα). Η καταγραφή γίνεται σε Τεμάχια και σε μονάδα μέτρησης του προϊόντος
 • Παραλαβή προϊόντων του Επικεφαλής Εταίρου από τους προμηθευτές.
 • Καταγραφή των προμηθειών που λαμβάνει ο Επικεφαλής Εταίρος
 • Καταγραφή των προμηθευτών που συνεργάζεται ο Επικεφαλής Εταίρος
 • Διανομή προϊόντων του Επικεφαλής Εταίρου σε σημεία διανομής.
 • Πλήρης εικόνα των προϊόντων που έχει κάθε Εταίρος στα Σημεία Διανομής που έχει υπό την εποπτεία του.
 • Πλήρης εικόνα των προϊόντων που έχει κάθε Σημείο Διανομής στην αποθήκη του.
 • Διανομή και καταγραφή των προϊόντων που παραδίδονται στις οικογένειες των ωφελουμένων.
 • Διαφορετική διανομή προϊόντων ανάλογα με το είδος των μελών της οικογένειας και το είδος του προϊόντος.
 • Εξαγωγή αναφορών και επίσημων εντύπων σε κάθε σημείο διανομής και παραλαβής προϊόντων.