Εγκατάσταση συσκευών Αυτόματου Προσδιορισμού Ταυτότητας πλοίων στην Χερσόνησο Κρήτης

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

 Η BEE GROUP ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση στα πλαίσια του έργου MEDOCC:

 1. Εξοπλισμού συστημάτων διαχείρισης παρακολούθησης πλόων πλοίων στην περιοχή του κόλπου της Χερσονήσου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, και συναφούς με το αντικείμενο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.
 2. Εξοπλισμού AIS Base Station / AIS Info Center και λογισμικού. Ο AIS Base Station θα έχει τις ακόλουθες λειτουργικές δυνατότητες:
  • Θα έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το δίκτυο AIS, στο οποίο είναι συνδεδεμένος Ο σταθμός χειριστών AIS (AIS Operator Stations -AIS-IC:AIS Info Center).
  • Δυνατότητα λήψης των δεδομένων από όλες τις συσκευές AIS που είναι εγκατεστημένες σε πλοία που κινούνται στην περιοχή VHF κάλυψης της συγκεκριμένης θέσης και εκπομπής των σχετικών δεδομένων στους AIS-IC.
  • Δυνατότητα   εκπομπής  "report  message",   που θα  περιλαμβάνει  στοιχεία αναφορικά με την ταυτότητα του Base Station, τη θέση και UTC ώρα για συγχρονισμό.
  • Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων SMS point-to-point ή broadcast.
  • Δυνατότητα αύξησης του ρυθμού εκπομπής των AIS πλοίων (assigned mode).
  • Δυνατότητα εκπομπής - broadcast - στόχων από radar ή άλλων AIS Base Stations,   δίνοντας   τη   δυνατότητα   σε   πλοία   εξοπλισμένα   με   AIS   να παρακολουθούν στόχους Radar ή AIS που βρίσκονται εκτός της εμβέλειάς τους.
  • Δυνατότητα μετατροπής του πρωτοκόλλου RS232 σε TCP/IP(IP controller) και αντίστροφα, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί με οποιοδήποτε IP δίκτυο.
  • Επιπρόσθετα ο AIS Base Station έχει τη δυνατότητα μελλοντικά να επεκταθεί και να λειτουργεί σε καθεστώς "Hot standby".
 3. Επίσης ανέλαβε την πιλοτική λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση προσωπικού.