Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διοργάνωσης συνεδρίου του Ευρωπαϊκού έργου: «SAURON - Scalable multidimensionAl sitUation awaReness sOlution for protectiNg european ports»

powered by social2s

Το έργο SAURON αφορούσε στο θέμα CIP-01-2016-2017: Πρόληψη, ανίχνευση, αντιμετώπιση και μετριασμός του συνδυασμού των απειλών (φυσικών και κυβερνοχώρου) στις κρίσιμες υποδομές της Ευρώπης με εστίαση στην προστασία των Υποδομών Μεταφορών τόσο των λιμένων της ΕΕ όσο και των μέσων μεταφοράς. Το SAURON πρότεινε να διασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο προστασίας και ανθεκτικότητας έναντι των φυσικών απειλών, ή απειλών κυβερνοχώρου, ή και συνδυασμένων απειλών για τους λιμένες της ΕΕ και να περιοριστούν, στο μέτρο του δυνατού, οι επιζήμιες επιπτώσεις για την κοινωνία και τους πολίτες μιας ενδεχόμενης επίθεσης. Το όραμα του SAURON ήταν να παρέχει μια πλατφόρμα πολυδιάστατης "Κατανόησης της Κατάστασης", προκειμένου να βοηθήσει τους λιμενικούς φορείς να προβλέψουν και να ανταπεξέλθουν σε ενδεχόμενες απειλές κυβερνοχώρου, φυσικές ή συνδυασμένες απειλές για τις εμπορευματικές και ναυτιλιακές τους δραστηριότητες για την ασφάλεια των εργαζομένων, των επισκεπτών, των επιβατών και των πολιτών της περιοχής.

H BEE GROUP A.E. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο και στα πλαίσια αυτού υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

 • Το δημιουργικό του επικοινωνιακού υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια του συνεδρίου (Μπροσούρες του έργου, notepads, folders, agenda, στυλό σε ποσότητες 200 ανά είδος και ενα roll up banner). 
 • Η πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου
 • Φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής συμμετοχής στο συνέδριο μέσω διαδικτύου.
 • Υπογεγραμμένες λίστες συμμετεχόντων.
 • Δελτία δελτίου τύπου πριν και μετα την εκδήλωση στα Ελληνικά και Αγγλικά
 • Δημοσιεύσεις άρθρων για την διεξαγωγή του συνεδρίου στο ηλεκτρονικό τύπο
 • Φωτογραφικό υλικό που ελήφθη κατά την διάρκεια του συνεδρίου.
 • Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης σε συμμετέχοντες κατόπιν αιτήματος

Οι υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής συνεδρίου του έργου SAURON στις 31/1/2018 περιελάμβανε μεταξύ των άλλων και τα παρακάτω:

 • Ηλεκτρονική αποστολή προσκλήσεων/προγράμματος σε λίστες προσκεκλημένων όπως θα υποδειχθούν από την ομάδα εργασίας του έργου
 • Παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης σε πραγματικό χρόνο των ομιλιών του συνεδρίου
 • Παροχή catering συμμετεχόντων (2 coffee breaks και buffet lunch )
 • Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από αγγλικά σε ελληνικά και αντιστρόφως
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά την διεξαγωγή του συνεδρίου και εξασφάλιση λίστας συμμετεχόντων με τις υπογραφές των συνέδρων