Διοργάνωση Της Εγκατάστασης Του Telemarketing Store στη Λάρισα

powered by social2s

Η BEE GROUP SA ανέλαβε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σχεδίασε και υλοποίησε την επικοινωνιακή στρατηγική των εγκαινίων του καταστήματος.
  • Προώθησε τα εγκαίνια του καταστήματος στα τοπικά ΜΜΕ.
  • Σχεδίασε και παρήγαγε τις προσκλήσεις και τους φακέλους της εκδήλωσης.
  • Σύνταξη της λίστας προσκεκλημένων.
  • Διένειμε τις προσκλήσεις και ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση τους προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη συμμετοχή.
  • Προσέφερε υπηρεσίες τροφοδοσίας την ημέρα των εγκαινίων.