ΠΟΕ - ΔΟΥ

powered by social2s

Η Bee Group S.A. ολοκλήρωσε την συμμόρφωση του ΠΟΕ - ΔΟΥ στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR.