ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

powered by social2s

Η Bee Group S.A. πραγματοποίησε την ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστήματος Προσαρμογής της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε. στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR.