Σχεδιασμός Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης με σχέδιο δράσης και εφαρμογής παρεμβάσεων καταπολέμησης της Φτώχειας

powered by social2s

Το Έργο είχε ως στόχο στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και, ειδικότερα, στον αναλυτικό σχεδιασμό των Δράσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και την ανάγκη υλοποίησης του έργου της τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο «Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης με Σχέδιο Δράσης και Εφαρμογής Παρεμβάσεων Καταπολέμησης της Φτώχειας» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020. 

 

H BEE GROUP A.E. στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ανέλαβε την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

 • Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και διαπίστωση των αναγκών παρέμβασης στον τομέα της φτώχειας και του κοινωνικού διαχωρισμού και, συνακόλουθα, της προώθησης της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε «χαρτογράφηση» των ευπαθών ομάδων (ένταση του κοινωνικού διαχωρισμού) και της φτώχειας σε επίπεδο Δήμου, η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των Κοινωνικών Δομών, η ανάδειξη «θυλάκων» αρνητικών κοινωνικών φαινομένων με χωρική ή/και κοινωνική διάσταση.
 • Μελέτη για την προετοιμασία και διαβούλευση των τοπικών φορέων που αφορούσε 
  • αξιολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων δομών ως προς την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών
  • προτάσεις βελτιστοποίησης του τρόπου κάλυψης των αναγκών ομάδων στόχου. 
  • εξαγωγή συμπερασμάτων, ειδίκευση δράσεων και ενεργειών, στοχευμένων στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχου. 
  • χρηματοδοτικές πηγές και ενέργειες υποστήριξης των ευπαθών ομάδων. 
 • Επιτελική Σύνοψη του «Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» που περιελάμβανε τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς.  
 • Μελέτη για την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην εξειδίκευση του μέρους του Θ.Σ. 9 που αφορά στις ΤΑΠΤΟΚ (CLLDs) (Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων)»