«Σχεδιασμός και Εφαρμογή κατ’ οίκον παροχής φροντίδας στην Κεντρική Μακεδονία και νότια Βουλγαρία από οργανωμένες Μονάδες Υγείας με τη Χρήση Προηγμένης Τεχνολογίας»

powered by social2s

Το συγκεκριμένο έργο αφορύσε στη δημιουργία διασυνοριακής (μεταξύ Κεντρικής Μακεδονίας και Νότιας Βουλγαρίας) συνεργασίας για την ανάπτυξη τριών (3) μονάδων κινητής κατ’ οίκον νοσηλείας παρακολούθησης ασθενών με δυνατότητες διασύνδεσης ιατρείων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π. Φ. Υ.) με χρήση μεθόδων τηλεϊατρικής. H κατ’ οίκον νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.) είναι παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών από οργανωμένες μονάδες κατ’ οίκον (Home Care – Help at Home) ή διαφορετικά «η μετάβαση του νοσοκομείου» στο σπίτι του ασθενούς (Hospital care at home). H κατ’ οίκον νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.) αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και τμήμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε όλα τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Συστήματα Υγείας. Προτεραιότητα του προτεινόμενου σχεδίου αποτελεί η διασυνοριακή (μεταξύ Κεντρικής Μακεδονίας και Νότιας Βουλγαρίας) συνεργασία για την δημιουργία τριών μονάδων κατ’ οίκον νοσηλείας με δυνατότητες διασύνδεσης τους με τα ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π. Φ. Υ.).
Κατά την εφαρμογή και λειτουργία του προγράμματος παροχής φροντίδας κατ’ οίκον νοσηλείας (ΚΟΝ) αναμένονται να υπάρξουν οι παρακάτω Συνέπειες και Επιπτώσεις:

 • Ανάπτυξη οργανωμένου και ενημερωμένου δικτύου Κ.Ο.Ν. μεταξύ των 2 χωρών
 • Αποσυμφόρηση των νοσοκομείων
 • Παραμονή του αρρώστου στο δικό του χώρο του
 • Αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Ομαλή αποθεραπεία
 • Μείωση των δαπανών
 • Δημιουργία Νέων θέσεων εργασίας

Στην τελική εφαρμογή του προγράμματος έχει προβλεφθεί η παρακολούθηση και η εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης ασθενών κατ΄ οίκον (ΚΟΝ).
H BEE GROUP A.E. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο και στα πλαίσια αυτού υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

 • Δημιουργία και Λειτουργία Τριών (3) Μονάδων Κ.Ο.Ν. που θα αναπτυχθούν στη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και θα προσφέρουν ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
 • Στελέχωση και εκπαίδευση με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των Τριών (3) Μονάδων Κ.Ο.Ν που θα αποτελείται συνολικά από:
  • Τρεις (3) Ιατρούς
  • Τρεις (3) Νοσηλευτές
  • Ένα (3) Επισκέπτη υγείας
  • Ένα (1) Φυσιοθεραπευτή και
  • Ένα (1) Κοινωνικό λειτουργό

Υποστήριξη με διοικητικές οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των Τριών (3) Μονάδων Κ.Ο.Ν
Για την συνεχή, αξιόπιστη και ανεμπόδιστη λειτουργία των Τριών (3) Μονάδων Κ.Ο.Ν απαιτείται τόσο η διοικητική και η οικονομική υποστήριξη του όλου έργου όσο και η τεχνική με υπηρεσίες:

 • Τηλεπικοινωνιακές
 • Μηχανογραφικές (Αρχείο Φακέλων, χρήση Η/Υ κ.λ.π)
 • Διοικητικές
 • Οικονομικές

Παραδοτέα:

 • 1500 επισκέψεις κατ΄ οίκον νοσηλείας,
 • Βάση δεδομένων με τους καταγεγραμμένους ασθενείς που χρήζουν Κ.Ο.Ν.
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων από την πιλοτική φάση
 • Σχεδιασμός και προϋποθέσεις για επέκταση των υπηρεσιών σε όλη την Βόρειο Ελλάδα και την Νότια Βουλγαρία