Μελέτη Με Θέμα "Το Μέλλον Της Επαγγελματικής Κατάρτισης Στην Ελλάδα"

powered by social2s

Η εταιρεία Βee Group SA ανέλαβε τη σύνταξη μελέτης με τίτλο "Το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα" με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  • Την Ευρώπη και τη διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής για το 2020
  • Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο
  • Ελλάδα και εκπαίδευση
  • Συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020
  • Παροχή εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  • Ορθή πρακτική στην Ευρώπη