Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης ΕΥΔ και ΕΘΔ ΠΕΠ Θεσσαλίας

powered by social2s

 

Η ΒΕΕ GROUP AE.στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ανέλαβε την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και κυρίως της Μονάδας Β1 Διαχείρισης πράξεων, στην εργασία της περί Ολοκλήρωσης πράξεων προγραμματικής περιόδου 2007-2013 που ανήκουν στην αρμοδιότητα διαχείρισης της Υπηρεσίας και υπάγονται στο Ε.Π. «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος», σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, κανόνες, εγκυκλίους και οδηγίες. Ειδικότερα:

  • υποστήριξη ελέγχου των Εκθέσεων Ολοκλήρωσης που υποβάλλονται από τους Δικαιούχους και υποστήριξη προώθησης για έκδοση Αποφάσεων Ολοκλήρωσης
  • υποστήριξη διεξαγωγής επιτοπίων επαληθεύσεων της Υπηρεσίας στις εν λόγω πράξεις που διαχειρίζεται και όπως προκύπτουν από το ετήσιο πρόγραμμα που ισχύει και με συμμετοχή στις ομάδες επιτοπίων επαληθεύσεων μελών της Ομάδας Έργου Αναδόχου