Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο Συμβούλιο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ

powered by social2s

Ο στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η εξεύρεση συμπληρωματικών οικονομικών πόρων προς το «Συμβούλιο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ.», μέσα από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κίνητρα του ελληνικού Κράτους (Ευρωπαικά ταμεία, πόροι Διαρθωτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και Εθνικά κονδύλια), για την υλοποίηση του αναπτυξιακού του πλάνου.

Η ΒΕΕ GROUP AE., στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ανέλαβε να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου εξής θεματικούς άξονες:

  • Συμβουλευτική διαμόρφωση, στρατηγικής με σκοπό τον εναρμονισμό των στόχων του «Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ.»  με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις.
  • Επέκταση των συνεργασιών του «Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ.» με χώρες της Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής με σκοπό την εξεύρεση εταίρων για την υλοποίηση προγραμμάτων και δικτύωσης του.
  • Εντοπισμός σχετικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, όπως επίσης και ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων για λογαριασμό του «Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ.»