Καινοτομία Θεσσαλίας

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το CD-ROM αναπτύχθηκε για να προσφέρει καινοτόμες δραστηριότητες στη Θεσσαλία, μέσα από μια παρουσίαση πολυμέσων.