Οδηγός Tεκμηρίωσης Σχετικά Με Το Ρατσισμό Και Τα Μέσα Ενημέρωσης

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Αυτός ο οδηγός αφορούσε τη δημιουργία ενός πλαισίου τεκμηρίωσης, το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές, φοιτητές δημοσιογραφίας, μελετητές, εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης, ιδιοκτήτες MEDIA, δημοσιογράφους και πρακτορεία ειδήσεων. Για την ανάπτυξη του οδηγού συλλέχθηκε τεκμηρίωση ηλεκτρονικά, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παρέχει επίσης τεκμηρίωση, κείμενα (συνέδρια, συναντήσεις και εκθέσεις), παραδείγματα (έργα, καλές πρακτικές), έρευνες, μελέτες, παρουσιάσεις κ.λπ.