Με Τα Μάτια Ελλήνων εθελοντών

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Multimedia cd rom για την προώθηση της ανθρωπιστικής δράσης που πραγματοποιούν Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο flash macromedia.