Διαχείριση Της Πολυμορφίας Στον Χώρο Εργασίας. Υπηρεσίες Yποστήριξης Συμβούλων Απασχόλησης Και Στελεχών

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Cd-Rom για Συμβούλους Απασχόλησης, στελέχη, υπηρεσίες υποστήριξης και του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού με υλικό από διάφορες πηγές μέσων και εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να υποστηρίξουν το ρόλο του Συμβούλου στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την ισότητα και την ποικιλομορφία.