Ενέργειες Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FATIMA»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το έργο FATIMA στοχεύει στην καταπολέμηση της βίας που σχετίζεται με ζητήματα τιμής. Τα εγκλήματα τιμής περιλαμβάνουν αναγκαστικούς ή πρόωρους γάμους ή καταναγκαστικές σεξουαλικές σχέσεις, ακρωτηριασμούς γυναικείων γεννητικών οργάνων, φόνους γυναικών, νέων και παιδιών. 

Ο στόχος του έργου είναι να διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των εθνοτικών μειονοτήτων που υιοθετούν πατριαρχικές συμπεριφορές μέσω της εκπαίδευσης στελεχών ΜΚΟ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Ο διάλογος θα περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών.

H BEE GROUP A.E. στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ανέλαβε την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

  • σχεδιασμός και ανάπτυξη δυναμικού ιστότοπου www.human-right.net   
  • αναπαραγωγή cd – rom που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
    • Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη πράξη Οδηγός για Συμβούλους Υποστήριξης, μεταφρασμένο σε 9 γλώσσες.
    • Εκπαιδευτικό Υλικό Ενδυνάμωσης ΜΚΟ
    • Εργαλεία και μέθοδοι για ΜΚΟ με στόχο την πρόληψη της βίας