Εκπαιδευτικό Υλικό Για Τα Πολυπολιτισμικά Μέσα

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι ένας οδηγός για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία των πολυπολιτισμικών μέσων.