Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πολυμέσων για Συμβούλους

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Εκπαιδευτικό διαδραστικό CD-ROM που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος κατάρτισης πολυμέσων για Συμβούλους