Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών

powered by social2s

Ανακοινώνουμε ότι η εταιρία ΒΕΕ GROUP A.E. προκηρύσσει πρόσκλησεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέρους του έργου με τίτλο: Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δράση 1.4/13: «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής» 1.4.Β/13:«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες του Κόσμου», είναι η παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών με θεματολογία που αφορά άμεσα τους μετανάστες, αλλά και η συμμετοχή μεταναστευτικών κοινοτήτων σε ραδιοφωνικές εκπομπές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στην Αθήνα είναι:

 • Οργάνωση ραδιοφωνικών προγραμμάτων
 • Εκπαίδευση εκπροσώπων μεταναστευτικών κοινοτήτων πάνω σε θέματα ραδιοφωνίας και σε Πολυπολιτισμικά Μέσα Ενημέρωσης (Community Media)
 • Διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα
 • Σχεδιασμός και παραγωγή Πολύ-οδηγού σε εννέα γλώσσες
 • Παραγωγή πολύ-οδηγού σε ψηφιακή και διαδραστική μορφή
 • Παραγωγή Ντοκιμαντέρ
 • Στοχευμένες συναντήσεις μεταξύ της ομάδας εργασίας και τους εκπροσώπους των μεταναστευτικών κοινοτήτων.
 • Press Briefing
 • Υλοποίηση Συνέντευξης Τύπου απολογισμού της δράσης, παρουσίασης του ντοκιμαντέρ και του πολύ – οδηγού  
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφορίας
 • Σχεδιασμός και παραγωγή αφισών και ενημερωτικών εντύπων σε 9 γλώσσες Αφίσες
 • Δημιουργία και αναμετάδοση ραδιοφωνικού σποτ
 • Δημιουργία σελίδων στα social media (Facebook και twitter)

Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις πατήστε πάνω σε κάθε μια από αυτές:

 1. Υλοποίηση ραδιοφωνικών εκπομπών στα πλαίσια του έργου.
 2. Σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η ανανέωση της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου www.politestoukosmou.gr
 3. Υλοποίηση των βιντεοσκοπήσεων για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου
 4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του πολύ-οδηγού που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου σε ψηφιακή και διαδραστική μορφή.
 5. Αναπαραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών στα πλαίσια του έργου.
 6. Αναπαραγωγή του πολύ-οδηγού που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου.
 7. Εξωτερική παραγωγή του ντοκιμαντέρ που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου.
 8. Σχεδιασμός έντυπου υλικού καθώς και του πολύ-οδηγού στα πλαίσια του έργου.
 9. Σχεδιασμός και την συγγραφή του πολύ-οδηγού στα πλαίσια του έργου.
 10. Θέση εργασίας ως Υπεύθυνου παραγωγής ντοκιμαντέρ στα πλαίσια του έργου.
 11. Υπεύθυνoς ομάδας εργασίας του Πακέτου 3 
 12. Νομικός Υπεύθυνoς
 13. Υπεύθυνoς Οικονομικής Διαχείρισης
 14. Επιστημονικός Υπεύθυνoς για την ανάπτυξη του σεναρίου του ντοκιμαντέρ
 15. Παρουσιαστής ντοκιμαντέρ με τίτλο "Πολυπολιτισμικός Παραγωγός Ραδιοφώνου".