Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου για προσφορά για την υλοποίηση 2(δυο) εργαστηριών μουσικής για σαραντα (40) ωφελουμενους

powered by social2s

Ανακοινώνουμε ότι η εταιρία ΒΕΕ GROUP A.E. προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέρους του έργου με τίτλο: Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δράση 1.4/13: «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής» Έργο 1.4.α/13: «Σταυροδρόμια τέχνης».

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σταυροδρόμια τέχνης» , θα αναπτυχθούν μια σειρά από πολιτιστικές δράσεις με στόχο την προώθηση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής και θρησκείας με σκοπό την καταπολέμηση ρατσιστικών συμπεριφορών που δέχονται ομάδες, όπως αυτή των μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις που θα αναπτυχθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι:

  • Υλοποίηση εργαστηρίων Θεάτρου, Μουσικής και Κινηματογράφησης/μοντάζ- βίντεο τέχνης με σκοπό τη δημιουργία μεικτών καλλιτεχνικών ομάδων που θα δημιουργούν θεατρικές και  μουσικές παραστάσεις.
  • Street events που θα γίνουν σε κεντρικά σημεία, όπου οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις παραστάσεις που έχουν ετοιμάσει στο πλαίσιο των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν σε κάθε πόλη.
  • Κεντρικές εκδηλώσεις, όπου θα παρουσιαστεί η συνολική δράση και θα βραβευτεί η καλύτερη παράσταση, όπως αυτές βαθμολογήθηκαν από το κοινό κατά τη διάρκεια των street events.

Αντικείμενο της προτεινόμενης εκδηλωσης ενδιαφεροντος επιλογης αναδοχου για προσφορά για την υλοποίηση 2(δυο) εργαστηριών μουσικής για σαραντα (40) ωφελουμενους.

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25/5/2015, ήμερα Δευτερα και ώρα 13:00μ.μ. στα Γραφεία της ΒΕΕ GROUP A.E., στην οδό Παλαιολόγου 19, 5ος όροφος, 41223, Λάρισα