Υπηρεσίες Προβολής Και Δημοσιότητας Για Το Έργο: «Προμήθεια Και Εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου Ιατρικής Χρήσεως σε Νοσοκομεία Νήσων Αιγαίου Και Κύπρου»

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Η εταιρία BEE GROUP Α.Ε. μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ανέλαβε για λογαριασμό της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, την παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ», ένα έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας "Interreg V‐A Ελλάδα – Κύπρος" και θα αποτελέσει τη λύση στο σημαντικό πρόβλημα της παροχής ιατρικού οξυγόνου στις νησιώτικες περιοχές της χώρας μας..

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου η BEE GROUP ΑΕ θα υλοποιήσει δράσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ενημερωτικού και διαφημιστικού  υλικού, τη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου και σχετικών εκθέσεων και την προβολή του έργου στα social media.