Εφαρμογή Εστία+

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
powered by social2s

Το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης απευθύνεται στο Δικαιούχο Συντονιστή Φορέα ο οποίος θα έχει και την εποπτεία ολόκληρης της πλατφόρμας. Μέσα από το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης ο συντονιστής φορέας έχει την δυνατότητα να παραμετροποιεί τις βασικές λειτουργίες του συστήματος:
Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν:

 • Τη διαχείριση δεδομένων των υπόλοιπων εφαρμογών σχετικά με τους ωφελούμενους (μηνιαία πιστωτικά όρια ωφελούμενων, τύποι παρεχόμενης συμβουλευτικής κλπ.)
 • Τη δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης χρηστών για τις υπόλοιπες εφαρμογές
 • Το σχεδιασμό της κάρτας των ωφελούμενων προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Δομές (π.χ. μέγεθος, χρώμα, λογότυπο, αναγραφόμενα στοιχεία κλπ.)
 • Την εισαγωγή στην πλατφόρμα τις βασικές πληροφορίες του προγράμματος, του φορέα και των δομών, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την εξαγωγή στατιστικών / αναφορών.
 • Την παρακολούθηση και εκτύπωση αναφορών σχετικά με τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού που απασχολείται στις Δομές

Ο διαχειριστής του Κεντρικού Συστήματος, έχει την δυνατότητα να εξάγει στατιστικά και αναφορές όλων των δομών της πλατφόρμας.
Η εξαγωγή μπορεί να γίνει είτε σε μορφή για άμεση αποστολή στο υπουργείο, είτε σε εκτυπώσιμη μορφή.
Τα στοιχεία που εξάγονται περιλαμβάνουν:

 • Τον αριθμό των ωφελουμένων που έχουν πρόσβαση σε κάθε Δομή
 • Δημιουργία σύνθετων αναζητήσεων από όλα τα στοιχεία των ωφελουμένων.
 • Τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ανά ωφελούμενο
 • Τη συχνότητα παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους
 • Τα προϊόντα που εισήλθαν ή προσφέρθηκαν από κάθε δομή
 • Τον αριθμό και τις κατηγορίες των προμηθευτών

Περισσότερα